Maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een grondig en op maat gemaakt advies voor verduurzaming van je gebouw. Via verschillende scenario’s wordt inzichtelijk gemaakt tot welk niveau verduurzaamd kan worden.

Energiescan

Met onze energiescan krijg je snel een goede indruk waarmee jij energie kunt besparen. Het laaghangend fruit, eenvoudige maatregelen en investeringen worden in kaart gebracht.

Energielabel utiliteitsgebouwen

Vanaf 2023 is het voor gebouwen met een kantoorfunctie verplicht om Energielabel C of beter te hebben. Het is belangrijk om het energielabel op tijd te regelen, vooral als het pand nog niet aan de eisen voldoet. Heeft jouw pand in 2023 geen (juist) energielabel? Dan riskeer je dat het pand dicht moet. Voorkom sluiting van jouw pand en zet stappen naar Energielabel C of beter.

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 is er de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat bedrijven die deze verplichting hebben, bij RvO moeten rapporteren over welke energiebesparende maatregelen zij nemen met een terugverdiendtijd van 5 jaar of minder. Senergy kan u hierbij helpen.

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

Elke gebouwbeheerder die de onderhoudskosten van zijn gebouw beheersbaar wil houden beschikt over een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Maar dat dit ook een goed instrument is om gebouwen te verduurzamen, is vaak onbenut. Een gemiste kans dus!

Installatieadvies

Een goed werkende installatie is zuinig en zorgt voor een gezond en comfortabel gebouw. Door in een vroege fase een installatieadviseur bij jouw keuzes te betrekken, kun je veel ongemak en verkeerde keuzes voorkomen.
Elke renovatie en nieuwbouw start dus met een gedegen installatieadvies!

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). De energie-audit laat zien waar de energie voor gebruikt wordt, maar maakt ook
duidelijk hoe bespaard kan worden en wat dat oplevert.

Binnenklimaat advies

Gezonde en comfortabele gebouwen dragen bij aan een goede werkomgeving. Dat lijkt niet altijd samen te gaan, maar door slim om te gaan met de gebouwtechniek is vaak veel winst te behalen.