Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

Elke gebouwbeheerder die de onderhoudskosten van zijn gebouw beheersbaar wil houden beschikt over een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Maar dat dit ook een goed instrument is om gebouwen te verduurzamen, is vaak onbenut. Een gemiste kans dus!

Het is makkelijk om te doen en erg effectief. In plaats van geruisloos de onderhoudsplanning te volgen, wordt per gebouwelement een bredere, duurzamere, afweging gemaakt. Dit uit zich in veel gevallen alleen in een kleine extra investering, maar kan ook leiden tot het eerder vervangen van onderdelen of het aanbrengen van kwaliteitsverhogende voorzieningen.

Wij ondersteunen jou met het formuleren en implementeren van de duurzaamheidsambities in het bestaande onderhoudsplan. Het resultaat is een duurzaam meerjarenplan, waarin een integrale afweging gemaakt wordt tussen kosten en opbrengsten over een langere termijn. De investeringen worden afgezet tegen de lagere energiekosten en worden vertaald naar terugverdientijden.

Bekijk ook onze andere diensten

Energie- en binnenmilieuadvies Citaverde College

Energie- en binnenmilieu advies. Maatregelen m.b.t. energiebesparing en maatregelen m.b.t. beter binnenklimaat.

Energiescan bij AGU

Verduurzaming Zekeringstraat 42-50 te Amsterdam