Privacyverklaring Senergy

Met privacy- en persoonsgegevens wordt serieus omgegaan.

Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden;

Senergy Coöperatie U.A. (hierna te noemen ‘Senergy’) verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van de aangeboden diensten en/of omdat deze gegevens aan Senergy verstrekt zijn.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Websitegegevens
 • Gegevens over surfgedrag op de website Senergy (echter zijn de IP-gegevens geanonimiseerd)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door ons verwerkt worden;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@senergy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Senergy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wij informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
 • Versturen van facturen/ afhandelen van betalingen
 • Om diensten uit te voeren op locatie
 • Senergy verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij hier wettelijk toe verplicht wordt, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Senergy bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Senergy persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving en in sommige gevallen m.b.t. de BRL 9500 dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 10 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Senergy de betreffende persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden verwerken
Senergy kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

           Dienstverleners:

Senergy deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Senergy correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.
Facturen worden verstuurd vanuit onze eigen computer middels een e-mailbericht. Facturen worden verstuurd in pdf-format.
De hosting van onze website is ondergebracht bij DLogic.
Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn.
Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken, sluit Senergy een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

          Overheidsinstanties:

Op verzoek van overheidsinstanties zal Senergy de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Als wij controle krijgen van de Belastingdienst, zal de inspecteur gegevens kunnen inzien op onze computers.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Senergy gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Senergy en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@senergy.nl

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Senergy neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@senergy.nl

Senergy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL); wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De gegevens in dropbox zijn beschermd.
 • Al onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord

 

Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen hebt van misbruik van uw persoonsgegevens door Senergy of als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Senergy verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Senergy via info@senergy.nl. Een klacht indienen kan via de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Contactgegevens:

Senergy, Druivenstraat 27, 4816 KB, Breda. 0031(0) 76 302 00 22

 

info@senergy.nl

www.senergy.nl

Senergy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Arjan Broers is de Functionaris Gegevensbescherming van Senergy, hij is te bereiken via info@senergy.nl