EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). De energie-audit laat zien waar de energie voor gebruikt wordt, maar maakt ook duidelijk hoe bespaard kan worden en wat dat oplevert.

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit laat zien waar de energie voor gebruikt wordt, maar maakt ook duidelijk hoe bespaard kan worden en wat dat oplevert. Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Senergy helpt haar klanten van A tot Z bij het voldoen aan de auditverplichting voor de EED. Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Zo houden we rekening met de steekproefaanpak. Deze aanpak is er voor ondernemingen met meerdere vestigingen waarvan een groot deel van die vestigingen veel op elkaar lijkt qua gebouwopzet, inrichting, grootte, activiteit en energieverbruik. We doen dus niet meer vestigingsaudits dan nodig.

Ook voldoen onze rapporten aan de eisen van RVO. We plannen rechtstreeks de afspraken in met de vestigingen, zodat de verantwoordelijke op het hoofdkantoor dit niet hoeft te doen. De verplichte Erkende Maatregelenlijsten worden door ons op de RVO-site doorgegeven. Vragen van RVO of de regionale omgevingsdienst worden door ons beantwoordt.

Bekijk ook onze andere diensten

Energiescan en Informatieplicht bij Zwembad Inge de Bruijn

Energie- en binnenmilieuadvies Citaverde College

Energie- en binnenmilieu advies. Maatregelen m.b.t. energiebesparing en maatregelen m.b.t. beter binnenklimaat.

Energiescan bij AGU