Energielabel en maatwerkadvies bedrijfspanden MotorParts

Energielabel en maatwerkadvies

Over dit project

Omschrijving project

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland tenminste energielabel C hebben. MotorParts wilde tijdig weten of haar twee gebouwen hier aan voldoen. Senergy heeft in 1e instantie de energielabels berekend. Eén gebouw bleek nog niet energielabel C of beter te zijn. Voor dat gebouw is een EPA-U maatwerkadvies gemaakt, waarin beschreven staat met welke (combinaties van) maatregelen het gebouw energielabel C of beter kan worden. De bijbehorende investeringskosten zijn geraamd en de terugverdientijden zijn berekend.

 

Opdrachtgever

MotorParts

 

Mariëlle de Deugd: ”We hebben het adviestraject met Senergy als zeer prettig ervaren. Het contact met Willem van Senergy verliep prettig, zowel in aanloop naar, als tijdens de opname. Nadat bleek dat een locatie niet aan de wettelijke label C eis voldoet, is door Senergy een duidelijk en praktisch advies opgesteld om het energielabel te verbeteren”

Willem van Kastel

Willem van Kastel
Technisch adviseur vastgoed
Willem is gecertificeerd integraal adviseur vastgoed en EPA-U adviseur.
Korte omschrijving

Overige projecten

Energiescan bij AGU

Verduurzaming Zekeringstraat 42-50 te Amsterdam

Informatieplicht Health City en Saints & Stars

Informatieplicht